İletişim

İ.Ü. Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 1. kat, 34134 Vezneciler-İstanbul
  • Telefon   : 0212 455 58 45 – 0221 455 57 00’dan 15212
  • E-posta  : biyogem@istanbul.edu.tr