Hakkımızda

Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOGEM) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 1993 yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı tarafından kurulmuştur. Merkezin kurucusu Prof. Dr. Güler TEMİZKAN 2010 yılına kadar merkez müdürlüğü görevini üstlenmiş ve birçok başarılı çalışmalara imza atmıştır. Mart 2010’da değişen yönetmelik gereği (27511 sayılı Resmi Gazete) genel kurulu kaldırılmış olan merkezin yönetim organları, Müdür, Yönetim ve Danışma Kurullarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Merkez Müdürü ile İstanbul Üniversitesi’nin konu ile ilgili Fakülte ve Enstitülerinde çalışan alanlarında uzmanlaşmış akademisyenler arasından seçilen dört Öğretim Üyesinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu

  • Prof. Dr. Emine Şeküre Nazlı ARDA (Müdür, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü),
  • Prof. Dr. Yağız ÜRESİN (İÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı),
  • Prof. Dr. Serhat PABUCCUOĞLU (Veterinerlik Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı),
  • Prof. Dr. Günnur DENİZ (Aziz SANCAR Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı),
  • Doç. Dr. Tuba GÜNEL (Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)