GDO Çalıştayının Ardından

BİYOGEM tarafından “GDO-2016 Genom Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Biyogüvenlik Mevzuatının Değerlendirilmesi” başlıklı Çalıştay, 1 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde düzenlendi. Konuyla ilgili dernek ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra, akademisyen, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. Şule Arı, Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı, Prof. Dr. Sema Birler ve Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı, genetiği değiştirilmiş organizmaların üretimindeki tarihsel gelişmeler, Yeni nesil GDO’lar, Genetiği değiştirilmiş hayvanlar ve Biyogüvenlik mevzuatındaki gereksinimler konularında sunumlar yapmışlardır. Transgenik somonun ve yeni genom mühendisliği teknikleri ile geliştirilen herbisit dirençli kanolanının ABD’de yasal olarak onaylanmasıyla birlikte, gerek ABD’de gerekse AB’de GDO üretiminde ve geliştirilmesinde hızlı adımlar atıldığı görülmektedir. ABD’de GDO’ların “etiketlenmesine” ilişkin talepler artmaktadır. Genom düzeltilmesi teknolojilerindeki yeni gelişmeler ile birlikte yeni nesil GDO’ların üretimi gündeme gelmiştir, ancak bu yeni GDO’ların yasal düzenlenmelerinde belirsizlikler vardır. Bu yeni gelişmeler ışığında yeni GDO’lara ilişkin yasal düzenlemelerin ülkemiz için de yakında biyogüvenlik kapsamında üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğuna dikkat çekilmiştir. Küresel gelişmelerin ışığında ülkemize baktığımızda, toplumda GDO algısının iyi yönetilemediği, GDO ve transgenik kavramlarının tam olarak bilinmediği, GDO teriminin çoğu zaman yanlış kullanıldığı görülmektedir. Ülkemizde hayvan deneyleri çalışmalarının olmayışı, GDO teşhisinde akredite laboratuvarların yetersizliği göze çarpmaktadır. GDO ile ilgili AR-GE çalışmalarının desteklenmesi ve gıda analizlerinin (özellikle nişasta, enzim vb) daha geniş boyutta ele alınması öncelikli konular arasındadır. BİYOGEM ev sahipliğinde gerçekleştirilen GDO 2016 Çalıştayı yukarıda özetlenen konularda akademisyenler, gıda analiz laboratuvarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve araştırıcılara önemli bir bilgi edinme ve tartışma platformu oluşturmuştur. Basında GDO 2016 Çalıştayı: Habere Ulaşmak İçin Tıklayınız. IMG_8888   DSC_0012 IMG_8955 DSC_0025   DSC_0050 DSC_0058 DSC_0062 IMG_8829 IMG_8855 DSC_0029 DSC_0043 IMG_4278 (1) IMG_8902 IMG_8952  
07/04/2016
992 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr