Sempozyumumuzun Ardından

     İÜ Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOGEM) “Genom Varyasyonlar: Uygulama ve Veri Analizleri’’ Sempozyumu’nu 15-16 Eylül tarihleri arasında İÜ Fen Fakültesi Prof. Dr. Atıf Şengün Amfisi’nde gerçekleştirdi.

     Günümüzde yaşam bilimlerinde ve moleküler biyolojideki hızlı veri birikimi,bulguların analizinde matematiksel yaklaşımların kullanımını artırmıştır. Genom varyasyonlarına dayalı olarak, bu yaklaşımın artan şekildeki uygulamaları, temel biyolojiden klinik ve biyoteknolojiye kadar geniş bir yelpazede yeni bilgi üretimi ve ürüne dönüşüm için modern araçlar olarak dikkat çekmektedir. Sempozyumun açılış konuşmasında İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi’nin bilim ve teknolojiye yaptığı katkılardan bahsetti.

     Moleküler biyoloji günümüzde temel biyolojiden, yaşam bilimlerine kadar tüm uygulamalı alanları, tıbbı, ziraatı ve mühendisliği yönlendirir hale gelmiştir. Kendi içerisinde omik, biyoinformatik, ve robotik gibi ileri teknolojileri de barındıran moleküler biyoloji bir bütün olarak bilimi, bilgi teknolojilerini, endüstriyi ve ekonomiyi önümüzdeki yıllarda da yönlendirmeye devam edecektir.

     Üniversitemiz son 10 yıl içerisinde bilim ve teknolojiye özellikle de Temel Bilimlere çok büyük yatırım yapmıştır. İnovasyon, araştırma ve eğitimi entegre edebilmek amacıyla “İstanbul Üniversitesi Teknopark”ı ve “Teknoloji Transfer Merkezi”nin kurulması bunlara en güzel örneklerdir. Teknopark'ımızın kuruluşundan itibaren ilk faaliyet göstermeye başlayan şirketlerimiz moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarında olanlardır ve artan şekilde genç araştırmacıların girişimleriyle hem sayısal hem de niteliksel olarak gelişimlerini sürdürmektedirler. Bu toplantı, biz yaşam bilimcilerin bu önemli teknolojilerdeki gelişmeleri takip edebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çok sayıda alanında uzman çok değerli bilim insanlarını bu toplantıya dahil edebilmek için yoğun bir çaba sarf eden merkezimiz BİYOGEM’i ve emeği geçen herkesi teşekkürlerimle içten kutluyorum.

     Açılış konuşmasının ardından İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’e İÜ BİYOGEM Müdürü Prof. Dr. Şule Arı tarafından sempozyuma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

     Sempozyum ile genetik mühendisliği ve biyoteknoloji ile ilişkili farklı disiplinler arasında köprü kurma görevini üstlenen İÜ BİYOGEM, dizileme teknolojileri, biyoinformatik ve veri analizini kullanan, genetik varyasyon üzerinde çalışan tüm araştırmacıları bir araya getirmiştir.

     Sempozyumda “Yeni Nesil Dizileme”, “Protein Biyoinformatiği”, “Robotik Klinikte Allelik Varyasyon”, “Polimorfizm ve Markır Teknolojisi”, “Mikrobiyal Genom”, “Transkriptomik”, “Epigenetik” konularında sunumlar yapılmıştır.

Katılımcı Profili:

      Sempozyuma aralarında Kocaeli, Balıkesir, Aydın, Ankara, Bilecik, Malatya, Sivas, Ordu ile İstanbul devlet ve özel üniversitelerinden, ayrıca KKTC (Doğu Akdeniz Üniversitesi)’den öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve araştırmacıların olduğu 100’ü aşkın katılımcı dinleyeci ve/veya poster sunusu ile katılmıştır.

SEMPOZYUMDAN RESİMLER

1 2 3 4 5 6 7 8 DSC04259 10 DSC04335 DSC04389 fotoğraf (3) 14 15 zeynep-11 DSCF1507    
29/09/2014
1729 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr