YÖNETİM

  Yönetim Kurulu Merkez Müdürü ile İstanbul Üniversitesi’nin konu ile ilgili Fakülte ve Enstitülerinde çalışan alanlarında uzmanlaşmış akademisyenler arasından seçilen dört Öğretim Üyesinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu

  • Prof. Dr. Emine Şeküre Nazlı ARDA (Müdür, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü),
  • Prof. Dr. Yağız ÜRESİN (İÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı),
  • Prof. Dr. Serhat PABUCCUOĞLU (Veterinerlik Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı),
  • Prof. Dr. Günnur DENİZ (Aziz SANCAR Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı),
  • Doç. Dr. Tuba GÜNEL (Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)
23/11/2013
2416 defa okundu


İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak

34116 Beyazıt/İstanbul

Tel: +90 (212) 440 00 00 (12604-DEKANLIK) | Mail: iletisim_dekan@istanbul.edu.tr